Lapin ylioppilaslehden visuaalisen ilmeen uudistaminen

Branding – visuaalinen konseptointi – taittaminen

Printtilehden kasvojenkohotus

Olen toiminut Lapin ylioppilaslehden graafikkona vuodesta 2017 alkaen. Lapin ylioppilaslehdellä on historiaa takanaan jo yli 40 vuotta, ja työskentely lehden parissa on minulle kunnia-asia. Printtilehti ei ole nykypäivänä itsestäänselvyys, ja visuaalisella ilmeellä voi olla suuri merkitys lehden houkuttelevuuden suhteen. Vuonna 2021 lehden sisällön uudistuessa päätimme toimituksessa myös uudistaa ylioppilaslehden visuaalisen ilmeen täydellisesti. Tämä käsitti uuden taittopohjan lisäksi uudet fontit, värimaailman ja tunnuksen. Uudessa lehdessä on esimerkiksi jokaisen numeron myötä vaihtuva teemaväri, joka toistuu lehden aukeamilla.