Lapin ylioppilasyhdistyksen brändin päivittäminen

Branding – graafinen ohjeisto – graafiset sovellutukset

Brändi osaksi jokapäiväistä arkea

Uudistin Lapin ylioppilasyhdistyksen graafisen ohjeiston vuonna 2020. Uudistuksen ohessa toivottiin raikkaampaa ja yhtenäisempää ilmettä sekä käytännönläheisempää brändin ilmentämistä ylioppilaskunnan jokapäiväisessä toiminnassa. Graafisen ohjeiston lisäksi uusin muun muassa lomakkeiston ja somepohjat. Kiitosta tuli erityisesti uudistetuista Word- ja PowerPoint-pohjista.

lyy

sosiaalisen median pohjat

Uudet sosiaalisen median pohjat ovat helppo- ja monikäyttöiset sekä yhtenäiset.

värimaailma

Valitsin LYYlle viisi pääväriä, jotka toimivat sekä tausta- että piristeväreinä yhdessä ja erikseen. Näitä värejä hyödynnetään myös LYYn tapahtumissa.

visuaaliset elementit

Suunnittelin LYYlle sekä ei-esittävät että esittävät visuaaliset elementit, jotka kuvaavat LYYn arvoja: läheinen, yhteisöllinen ja yhdenvertainen.

sovellutukset

Muita sovellutuksia olivat lomakkeisto, Word- ja PowerPoint -pohja, kuvapohjat ja roll-up.