Kiira-laivan markkinointikokonaisuus

Olen vuodesta 2019 alkaen rakentanut Kiira-laivan kokonaisvaltaista markkinointia ruohonjuuritasolta lähtien: suunnitellut nettisivut, luonut somekanavat, tuottanut somesisältöä ja vastannut Kiira-laivan markkinoinnista.

macbook-view
lyy

Lapin ylioppilasyhdistyksen brändin päivittäminen

Toimin Lapin ylioppilasyhdistyksen graafikkona vuosina 2017–2021. Vuonna 2020 yhtenäistin LYYn visuaalisen ilmeen ja päivitin visuaalisen ohjeiston.

Lapin ylioppilaslehden visuaalisen ilmeen uudistaminen

Työskennellessäni LYYn graafikkona toteutin Lapin ylioppilaslehden visuaalisen ilmeen uudistuksen.

linkki LY portfoliosivulle
lyy

Barentsin sihteeristön videomateriaalin tuottaminen

Työskennellessäni Barentsin sihteeristön (International Barents Secretariat) harjoittelijana 2019 toteutin heille lyhyitä videoita. Toteutin videoiden suunnittelun, kuvauksen ja editoinnin itsenäisesti.

Kaksi äitiä -näytelmän visuaalinen suunnittelu

Vuonna 2021 suunnittelin visuaalisen ilmeen Kemijoen kulttuurituki ry:n tuottamalle Kaksi äitiä -näytelmälle. Työhön kuului käsiohjelman, julisteen, flyerin sekä some- ja lehtimainonnan suunnittelu.

pn
linkki pohjola norden portfolio

Pohjola-Norden ry:n aluelehtien visuaalinen suunnittelu

Vuosina 2018–2022 olen vastannut Pohjola-Nordenin vuosittaisten aluelehtien visuaalisesta suunnittelusta ja taitosta.