Barentsin sihteeristön videomateriaalin tuottaminen

videokuvaus – editointi – animointi

Olin 2019 harjoittelussa Barentsin sihteeristössä Norjan Kirkkoniemellä. Työkuvaani kuului graafinen suunnittelu, nettisivujen päivittäminen ja erityisesti YouTube -tilin perustaminen ja videomateriaalin tuottaminen. IBS on varsin laaja-alainen hallinnollinen organisaatio, ja toiminnan visualisoimiseen kaivattiin käytännönläheisyyttä. Toteutin kaksi videota työryhmien tapaamisista ja yhden IBS:n toiminnasta. Toteutin videoiden suunnittelun, kuvauksen ja editoinnin itsenäisesti. Videoiden toteutus oli selkeän yksinkertainen ja informatiivinen ja niihin oltiin tyytyväisiä.